Den bedste måde at beskrive nødvendigheden og behovet for Villa Skodsborg er i virkeligheden nok at fortælle tre korte historier om nogle af de børn, der har haft ophold på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem.

 Jimmyweb-haanden-paa-hjertet-s-121_351x504

Jimmy ankommer til Skodsborg som 5 uger gammel baby – direkte fra det hospital, hvor han er født. Straks efter fødslen får han diagnosen Føtalt Alkohol Syndrom og kommer i medicinsk behandling. Jimmy er yderst sårbar. Han kan ikke spise og sover kun i afbrudte, korte intervaller. Han tåler hverken lys, lyd eller berøring.
Afskærmning og generel beskyttelse betyder meget i omsorgsforløbet, der tilrettelægges for Jimmy. Sansemæssig stimulation bliver kun meget langsomt introduceret, og hans reaktioner bliver bestemmende for de næste skridt i behandlingen. Spisningen fylder meget i behandlingen af ham. Den lille babys eksplosive opkastninger fører til bekymring for, hvorvidt han vil blive dehydreret og resulterer i mange hospitalsbesøg. Jimmy er afhængig af at få sin mad via sonde, helt frem til han er 20 måneder gammel.

 

Jimmy er så medtaget af sin hjerneskade, forvoldt af moderens indtag af alkohol under graviditeten, at han først efter 3 års høj faglig behandling på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem bliver vurderet som værende i overbevisende trivsel. Jimmy får herefter ophold i en erfaren plejefamilie, hvor han stadig bor i dag, 18 år gammel.

Sofie

Sofie kommer til Skodsborg 6 måneder gammel. Hun bliver tilfældigt opdaget af de politibetjente, der er rekvireret i forbindelse med et opgør mellem hendes forældre. Sofie er ”slukket”, apatisk og opgivende. Hun forventer ingenting. Hun spiser kun, når hun selv holder sin flaske og ligger i barnevognen. Hun kan ikke være på arm eller skød, men foretrækker at have afstand til andre mennesker. Hendes blik er tomt og hendes udstråling trist.

Vores observationer fortæller os om det omfattende omsorgssvigt, Sofie har været udsat for i de første 7 måneder af sit liv. Sofie viser os selv vejen, og langsomt – meget langsomt – kan vi støtte hende til at modtage en forsigtig omsorg, hvilket i realiteten betyder, at hun efter nogen tid nu kan sidde på pædagogens skød, dog afgrænset af en dyne og uden øjenkontakt.

Sofie lærer at gå, da hun er 9 måneder gammel, og hun bruger sin nyerhvervede kunnen til at ”bevæge sig væk” fra de voksne. I det hele taget beviser Sofie vedholdende denne ambivalens i kontakten med andre mennesker. En ambivalens, som blev grundlagt i hendes første 7 måneder. Efter knap 1½ års anbringelse på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem er Sofie klar til ophold i en plejefamilie, hvor plejemoderen er uddannet pædagog. Sofie er i dag 3 år og trives hos sin plejefamilie, som er rigtig gode til at støtte hende.

Mads

Mads kommer til Skodsborg 3 måneder gammel, anbragt fra det hospital, hvor han efter at være holdt i kunstig koma i 4 døgn behandles som følge af en ulykke i hjemmet. Forældrenes håndtering af ham har resulteret i en hjerneskade, Cerebral Parese. Mads er traumatiseret i alvorlig grad. Han er forstenet og anspændt i sin krop, og hans øjne er triste og fulde af angst. Når forældrene kommer på besøg, jamrer han på en helt særlig måde, og når forældrene forsøger at tage ham op, græder han voldsomt og rækker ud efter sin pædagog.

Mads kommer i spædbarnsterapi hos Skodsborg Observations- og Behandlingshjems psykolog. Han får sat ord på det traume, han har oplevet. ”Alt usagt binder energi” er grundlaget for den psykoanalytiske metode. Forældrene bliver inddraget i terapien, og Mads får det tydeligt bedre. Forældrene støttes og får langsomt deres plads som forældre tilbage.

Herudover får Mads hjælp fra Skodsborg Observations- og Behandlingshjems fysioterapeut, der ud over de ugentlige øvelser med Mads superviserer både forældre og personale i de øvelser, som er en vigtig del flere gange dagligt. Efter 1½ års ophold på Skodsborg er Mads i overbevisende trivsel både fysisk og følelsesmæssigt og får ophold i en plejefamilie med erfaring i arbejdet med børn med fysiske handikap. Mads er i dag næsten 3 år og har det godt hos sin plejefamilie.

Som det tydeligt fremgår af ovennævnte, virkelige historier, kan et godt, trygt og kærligt børnehjem med en meget professionel, tværfaglig og intensiv indsats – baseret på høj faglighed – blive det bindeled, der byder så omsorgssvigtede og skadede børn som Jimmy, Sofie og Mads på lindring, etablering af trivsel og en reel fremtid. Og ikke mindst muligheden for at kunne leve et værdigt og godt liv.