Hjælp til selvhjælp
Et barn skal ikke nødvendigvis bo på en døgninstitution i flere år.
Men for en lille gruppe børn vil det være nødvendigt, at de i en periode af deres liv er i et miljø, hvor de ved hjælp af pædagogik og tværfaglig behandling kan komme i så overbevisende trivsel, at de bliver i stand til at møde den omkringliggende verden og kan udvikle sig og trives i den.

Villa Skodsborgs mål vil først og fremmest være at højne menneskelige værdier og værdighed samt respekten for det enkelte menneske.
Det handler om at møde barnet med de krav og forventninger, der er realistiske for det enkelte barn og om at skabe mulighed for at barnet kan få et godt og sundt liv oven på en rigtig skidt start.
Og udsigterne er gode efter endt behandling.

En samfundsmæssig gevinst
Erfaringen fra tidligere efterundersøgelser viser at flere af de børn, der i en kortere eller længere periode har haft ophold på Skodsborg Observations- og behandlingshjem, idag klarer sig langt bedre. Dette står i stærk kontrast til de fremtidsudsigter, de oprindeligt havde.

Et ophold på Villa Skodsborg vil således også på sigt kunne anses som en samfundsøkonomisk investering.

Web-Haanden-paa-hjertet-s-72_500x318