Holdet bag Villa Skodsborg-projektet
Initiativgruppen

ingerthormann1643_100x150Inger Thormann er uddannet socialpædagog og cand.psych. fra Københavns Universitet. Inger har gennem 30 år været ansat som psykolog på Skodsborg Observations- og behandlingshjem og har hele sit arbejdsliv været optaget af at hjælpe omsorgssvigtede børn og deres familier. Her var hun også medudvikler af den meget anerkendte ”Skodsborgmodel” og har som forfatter til adskillige børne- og fagbøger beskrevet den sociale, psykologiske og pædagogiske indsats over for udsatte børn og deres forældre. I 2007 modtog Inger Thormann Feminas Kvindepris for sin kamp for de alkoholskadede børn. I dag, efter institutionens lukning i maj 2012, arbejder Inger som freelance psykolog.


lonesorensen1660_100x150Lone Anine Sørensen er uddannet socialpædagog fra Kolding seminarium i 1994. I over 15 år fast tilknyttet Skodsborg Observations- og behandlingshjem, heraf de 10 år som pædagog og 5 år som stedfortræder. Efter institutionens lukning i 2012 har hun arbejdet som børne- og familiekonsulent. Ud over årene på Skodsborg har Lone en særdeles alsidig erfaring fra arbejde i dag- og døgninstitutioner – heriblandt for børn med fysiske og psykiske handicaps samt for voksne handicappede.


dortejensen1653_100x150Dorte Jensen er fysioterapeut, uddannet på Fysioterapeutskolen i København. Igennem de seneste 25 år har hun specialiseret sig inden for børnefysioterapi, dels som deltidsansat børnefysioterapeut i Helsingør Kommune, dels ved konsulentarbejde for kommuner, privatpraktiserende børnelæger, Dansk Handicapidrætsforbund og Røde Kors. Dorte har i 15 år arbejdet for Skodsborg Observations- og behandlingshjem. Efter lukningen af hjemmet har hun fortsat arbejdet med traumatiserede børn for Københavns Kommune og i Grønland som konsulent for det grønlandske selvstyre.


Holdet bag Villa Skodsborg-projektet
Bestyrelsen

Inger Bendtson
Inger Bendtson er formand i bestyrelsen for Villa Skodsborg. Hun har været ambassadør for projektet siden 2012. Inger har 40 års erfaring fra sundhedssektoren, er speciallæge i børnesygdomme og dr.med. Har været ledende overlæge på børneafdelingen på Roskilde Sygehus og er i dag praktiserende børnelæge i Helsingør.

Kirsten Lee
Kirsten Lee er næstformand i bestyrelsen for Villa Skodsborg. Forhenværende radikal politiker, tidligere folketingsmedlem og medlem af Region Hovedstaden. Har 40 års erfaring fra sundhedssektoren som læge og leder. Er speciallæge i børnesygdomme, dr.med. på en disputats om alkoholskader. Har været ledende overlæge på børneafdelingen på Hillerød Hospital, folkesundhedschef i Københavns Kommune og direktør for Finseninstituttet på Rigshospitalet. Kirsten har været ambassadør for Villa Skodsborg siden 2014.

Hans Gammeltoft-Hansen
Hans Gammeltoft-Hansen er dr.jur. og professor i retsvidenskab. Han var Folketingets ombudsmand i 1987-2012 og er tidligere formand for Dansk Flygtningehjælp.

Thomas Peter Koppel
Thomas Peter Koppel er valgt ind i bestyrelsen for Villa Skodsborg i september 2015. Thomas Peter Koppel er operasanger og kunstnerisk leder af OperetteKompagniet. Han har ved flere arrangementer optrådt til fordel for Villa Skodsborg og har været ambassadør siden projektets opstart i 2012.

Christian Gangsted-Rasmussen
Christian Gangsted-Rasmussen er advokat og partner. Uddannet cand.jur. i 1996. Speciale i erhvervsret, køb og salg af fast ejendom, projektudvikling og finansiering. Christian er valgt ind i bestyrelsen i januar 2017.