Villa Skodsborg

– et anderledes børnehjem

Videreførelse af en succes…

Villa Skodsborg vil tage afsæt i de samme værdier, terapi- og behandlingsmetoder, som også dannede grundlaget for Skodsborg Observations- og behandlingshjem. Vi vil videreføre succesen i nye rammer og på private hænder – med det nye banebrydende og bæredygtige koncept, Villa Skodsborg – så børn i krise også fremover kan tilbydes den behandling, som de har brug for.

Målsætning

Målet er at skabe et trygt og professionelt børnehjem med skræddersyede behandlingstilbud til samfundets allermest udsatte børn fra 0-10 år. Samtidig vil vi med oprettelsen af et helt nyt videnscenter sørge for, at den internationalt anerkendte specialviden opbygget gennem 30 år, ikke går tabt, men i stedet dokumenteres, videreformidles og udvikles. Som noget nyt på et forskningsbaseret grundlag i samarbejde med førende eksperter og universiteter.

Principper, værdier og tilbud

Villa Skodsborg vil videreføre de anerkendte principper og tilbyde
behandling baseret på de fire værdier: omsorg, empati, kontinuitet og ansvarlighed.

Værdier, der tillige dækker visionerne for behandlingsarbejdet.
Villa Skodsborg vil også fortsat henvende sig til børn med betydelige
skader, kropslige og sansemæssige følgetilstande og som typisk er
børn af misbrugere og / eller psykisk syge forældre

• opvokset ubeskyttet – i uforudsigelige, turbulente og voldelige omgivelser

• blevet udsat for kropslige krænkelser og seksuelt misbrug

• født af forældre uden evne til at forstå eller varetage et lille barns behov

og vil med udgangspunkt i Skodsborgs terapeutiske og pædagogiske principper tilbyde

• Skræddersyede omsorgs-, terapi- og behandlingsforløb, specielt tilpasset det enkelte barns behov og tålegrænser

• Italesættelse af traumer for at skabe grundlag for (selv)forståelse, tillid og udvikling hos børnene

• Forberedelse til familiepleje

• Støtteforløb til biologiske forældre og plejefamilier

• Hjælp til selvhjælp

 

***

I dag anbringes denne gruppe børn som oftest direkte i familiepleje.

Det kan være en udfordring, idet mange af disse børn er så behandlingskrævende, at ikke-professionelle plejefamilier
– selv med empatisk tilgang og medmenneskelig, pædagogisk forståelse ikke er i stand til at hjælpe dem!
Det er derfor livsnødvendigt for denne gruppe børn, at de bliver tilbudt en forberedende behandling.