I mere end 30 år har vi hjulpet sårbare og Web Med Hjerte Og Forstand S 150omsorgssvigtede små børnWeb-Med-hjerte-og-forstand-s-150_333x277
Det vil vi gerne blive ved med …

I 2012 blev Skodsborg Observations- og behandlingshjem nedlagt.
Men børnene er stadig derude … og behovet for dette sted består stadig.

Derfor har nøglepersoner fra det tidligere Skodsborg Observations- og behandlingshjem
samt ressourcestærke repræsentanter fra erhvervslivet nu taget initiativ til at videreføre
konceptet på private hænder.

***

Baggrund
Skodsborg Observations- og behandlingshjem var i årtier en af landets allermest succesfulde døgninstitutioner og særligt kendt for sin faglige indfaldsvinkel til små børn, der af den ene eller anden grund havde behov for en specialiseret viden og indsats.
Målgruppen var i helt særlig grad de børn, der inden en anbringelse i plejefamilie var afhængige af professionel hjælp for at komme i overbevisende trivsel.
Børn med medfødt alkoholskade, børn der var så omsorgssvigtede, at de havde opgivet livet og lagt sig til at dø, børn med tidlige traumer på grund af vold, og børn, der var fejludviklede – f.eks. på grund af et liv med alvorligt psykisk syge eller misbrugende forældre.

Jimmy ankom til Skodsborg 5 uger gammel direkte fra det hospital, hvor han var blevet født. Straks efter fødslen fik han diagnosen Føtalt Alkohol Syndrom,
og han kom i behandling med fenemal og opiumsdråber. Jimmy var yderst sårbar. Han kunne ikke spise, og han sov afbrudt i korte intervaller.
Han kunne hverken tåle lys, lyd eller berøring.

Sofie kom til Skodsborg 6 måneder gammel. Hun blev opdaget tilfældigt af det politi, der var rekvireret i forbindelse med et opgør mellem hendes forældre.
Sofie var ”slukket”. Hun virkede apatisk og opgivende. Hun forventede ingenting. Hun kunne kun spise, når hun selv holdt sin flaske og lå i barnevognen.
Hun kunne ikke være på arm eller på skød, men foretrak at have afstand til andre mennesker.
Hendes blik var tomt og hendes udstråling trist.

Mads kom til Skodsborg 3 måneder gammel, anbragt fra det hospital, hvor han var blevet behandlet efter en ulykke i hjemmet.
Forældrenes håndtering af ham havde resulteret i en hjerneskade. Mads var traumatiseret i alvorlig grad.
Han var forstenet og anspændt i sin krop, og hans øjne var triste og fulde af angst.
Når forældrene kom på besøg, jamrede han på en helt særlig måde, og ingen af forældrene kunne tage ham op,
uden at han græd voldsomt og rakte ud efter sin pædagog.

***

Både Jimmy, Sofie og Mads havde brug for Skodsborgs specialviden, og for den specielt tilrettelagte omsorg,
tilpasset det enkelte barns individuelle behov. De fik alle tre ophold i plejefamilier,
som af Skodsborg fik den nødvendige hjælp til at
kunne løse den konkrete opgave.

***

➢ Vil du læse mere om Jimmy, Sofie og Mads – klik her..