Vores ambassadører mener …

“Nogle udsatte børn, der ikke kan vokse op hos deres biologiske forældre, kan sikres en god opvækst hos en plejefamilie, der kan giver omsorg, stabilitet og kærlighed. Men det er ikke alle udsatte børn, der kan det. Nogle har været udsat for så belastende oplevelser eller har medfødte skader pga. mødrenes misbrug, at det eneste, der kan hjælpe dem, er støtte og pleje fra højt specialiserede fagpersoner, der med stor indlevelsesevne kan give dem det, som en almindelig familie ikke kan. Det kan Villa Skodsborg.

Gennem mange årtier har personalet fra Villa Skodsborg opbygget en ekspertise, der er
fuldstændig unik på området. En ekspertise, der er funderet på og udviklet af en mangeårig konkret praksis, og som sideløbende er blevet grundigt beskrevet i en række publikationer. Ingen andre steder i Danmark er der så stor faglighed samlet omkring hjælpen til disse udsatte børn, og det ville være en katastrofe, hvis dette både praktiske og teoretiske videnscenter gik til grunde. En katastrofe for børnene. Og for Danmark”.

Olafur Eliasson, kunstner

 

“Villa Skodsborg er en inspirerende ambition drevet af viljestærke ildsjæle. Projektet om at bevare Villa Skodsborg – og dermed værne om kompetencerne for at hjælpe de særligt udsatte spædbørn – er noget jeg støtter 100%. Ikke nok med at Villa Skodsborg – ved hjælp af folkene bag – har solide resultater for børnenes fremtidige succes, så er dette tiltag også den bedste løsning fra et samfundsøkonomisk perspektiv.”

Lars Barfoed, Det Konservative Folkeparti

 

”Jeg ser etablering af behandlingshjemmet Villa Skodsborg som et meget vigtigt initiativ. Stedet vil gøre en verden til forskel for en lille gruppe af meget udsatte børn, der har fået en hård start på livet. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at der er fagligt velfunderede tilbud til denne børnegruppe. Derfor er det godt, at den viden der var på det tidligere Skodsborg Behandlingshjem nu kan videreføres og udvikles. Det gode formål går – og heldigvis for det – på tværs af politiske og organisatoriske skel og jeg ønsker Villa Skodsborg en god opstart.”

Carl Holst, Regionsrådsformand, Region Syddanmark

 

“Jeg støtter projektet, fordi Villa Skodsborg – med deres fantastiske team og deres kæmpe store erfaring – kan tilbyde en helt unik behandling til de allerdårligste børn i Danmark, og som kun de kan tilbyde. Et unikt tilbud om behandling, støtte og tryghed, så børnene kan få en bedre tilværelse og en ny start.”

Bente Schmeichel

 

“Jeg har valgt at blive ambassadør for Villa Skodsborg, da jeg nu ved, at der findes et sted, hvor de svageste af de svageste i vort samfund, nemlig stærkt omsorgssvigtede småbørn, vil blive mødt med kærlighed og forstand i en sådan grad, at disse små børn vil være langt mere klar og i stand til at møde livet som hele små mennesker. Et forhold som burde være en naturlighed i et land som Danmark, men desværre ikke altid er det. Jeg er stolt over at skulle fortælle om Villa Skodsborg. At fortælle om hjemmets omsorg og kærlighed som er forenet med en unik og veldokumenteret specialviden, hvor tålmodighed og respekt for det enkelte barn er bærende elementer. Jeg tror,  at der er blevet klart for mange i Danmark, at disse små mennesker er blevet svigtet og at vi i vort rige samfund kan gøre mere – og navnlig meget mere af det rigtige. Derfor er der brug for Villa Skodsborg.”

Susanne Brandt

 

“Efter mere end 25 år i den sociale verden som familieplejer, kommunalpolitiker, konsulent i LOS, forstander på opholdssteder og døgninstitutioner og idag formand for Ehlershjemmet – en institution, som har specialiseret sig i forældrearbejde og med speciale i forældrekompetenceudredning – er det mig fortsat en stor gåde, at Skodsborg ikke eksisterer mere. For netop her har man været forgangsbillede for det arbejde, vi andre har etableret efterfølgende. Danmark – og i særdeleshed Københavnsområdet – er meget fattigere uden et Skodsborg.
Og hvad endnu værre er; Mange berørte familier får idag ikke det rette tilbud!”

Kim Qvist, Forstander, Kalø Økologiske Landbrugsskole

“Et overbevisende projekt.”

Mandeep Singh Rathour